Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô giải ngân gần 11.400 tỷ đồng

Đến nay dự án đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô đã được bố trí 74% nguồn vốn, giải phóng mặt bằng đạt 96,5%.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, lũy kế giải ngân vốn dự án đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội đến nay đạt gần 11.400 tỷ đồng/15.496 tỷ đồng tổng nguồn vốn đã bố trí, đạt khoảng 74%.

Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô giải ngân gần 11.400 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nhà thầu Vinaconex sử dụng Lu Hamm đang khẩn trương thi công dự án đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô.

Đối với 3 dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đến nay, tổng diện tích đất đã thu hồi đạt hơn 1.300, đạt 94%. Trong đó, TP Hà Nội đã thu hồi hơn 763 ha, đạt hơn 96%; Hưng Yên đã thu hồi hơn 195 ha, đạt 85%; Bắc Ninh đã thu hồi hơn 346 ha, đạt hơn 93%.

Ngoài ra, dự án thành phần này đã hoàn thành xây dựng 1/35 khu tái định cư, đang triển khai thi công 16 khu.

Với 3 dự án thành phần xây dựng đường song hành gồm dự án thành phần 2.1 (với 4 gói thầu), Hà Nội đã lựa chọn nhà thầu thi công và đã khởi công ngày 25/6/2023.

Dự án thành phần này đang triển khai 32 mũi thi công, hiện đang thi công lớp đất hữu cơ, đắp nền một số phân đoạn, triển khai xử lý đất yếu tại các vị trí có mặt bằng sạch; thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm các công trình cầu vượt sông, kênh, mương; sản lượng thi công hơn 375 tỷ đồng, đạt 8% giá trị hợp đồng.

Dự án thành phần 2.2 tỉnh Hưng Yên đã lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công dự án ngày 22/11/2023. Trên hiện trường đang triển khai 3 mũi thi công, hiện đang triển khai đào nền một số phân đoạn, sản lượng thi công khoảng 5/1.253,6 tỷ đồng (đạt 0,4% giá trị hợp đồng).

Đối với dự án thành phần 2.3, tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt thiết kế, dự toán cả 3 gói thầu, có 1 gói thầu đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp và đã khởi công vào ngày 18/12/2023; 1 gói thầu đang hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu; gói thầu còn lại đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo Luật Đấu thầu mới.

Tại hiện trường dự án thành phần 2.3, nhà thầu đang triển khai 4 mũi thi công, chủ yếu thi công lớp đất hữu cơ, đắp nền một số phân đoạn và xây dựng đường công vụ, sản lượng thi công khoảng 13/1.253 tỷ đồng, đạt 1,1% giá trị hợp đồng.

Dự án thành phần 3 (đường cao tốc) đầu tư theo phương thức PPP, chiều dài khoảng 112,8km với tổng mức đầu tư khoảng 56.536 tỷ đồng, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, hiện đang triển khai các bước tiếp theo.

Về nguồn vật liệu, các dự án thành phần do TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản cần vật liệu đắp nền khoảng 7,4 triệu m3, trong đó đất đắp khoảng 1,87 triệu m3; cát đắp khoảng 5,53 triệu m3. Về cơ bản, vật liệu cát san lấp, đắp nền trên địa bàn Hà Nội đáp ứng đủ yêu cầu thực hiện dự án.

Với dự án thành phần 2.2 (Hưng Yên là cơ quan chủ quản), tổng nhu cầu vật liệu đắp nền khoảng 0,96 triệu m3, bao gồm 0,25 triệu m3 đất đắp, 0,72 triệu m3 cát đắp. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh không có mỏ đất đắp nền, dự kiến sẽ khai thác tại tỉnh Hải Dương. Riêng cát đắp nền theo số liệu khảo sát, các mỏ trên địa bàn địa phương có trữ lượng khoảng 1,6 triệu m3 nên cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án.

Dự án thành phần 2.3 (Bắc Ninh là cơ quan chủ quản), tổng nhu cầu vật liệu đắp nền khoảng 3,95 triệu m3, bao gồm 3,1 triệu m3 đất đắp và 0,85 triệu m3 cát đắp. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không có mỏ vật liệu xây dựng thông thường (đất, cát, đá), phải khai thác tại các mỏ của địa phương lân cận như: Lạng Sơn, Hải Dương, Bắc Giang…

[

Đối tác

Copyright 2018 © Máy xây dựng Phúc Thịnh | Thiết kế bởi Web Bách Thắng